Pensioen

Plan vandaag nog uw comfortabel pensioen. Want vergeet niet, vroeg begonnen is half gewonnen.

Al stilgestaan of u uw levensstandaard kan behouden na uw beroepsleven? Bent u ervan bewust hoeveel pensioenkapitaal u nodig zult hebben voor een zorgeloze oude dag? Om ervoor te zorgen dat u met een gerust hart op pensioen kan, uw comfortabele levensstandaard kan aanhouden en uw dromen alsnog kunt verwezenlijken, is een aanvulling van uw pensioen een noodzaak.

Verhelst Financieel advies zal op basis van een analyse uw huidige positie bepalen en zal u begeleiden bij het uittekenen van uw pensioenplan, zowel privé als professioneel. Een goede en weloverwogen strategie geeft vertrouwen voor de toekomst!

Er bestaan vele formules en mogelijkheden, de fiscale impact is hierbij essentieel. Tegelijkertijd kan er bescherming geboden worden in geval van vroegtijdig overlijden en/of invaliditeit.

 

 

Pijler 1: Wettelijk pensioen

Wanneer u stopt met werken hebt u recht op een wettelijk pensioen. Eerder een vangnet dan een hangmat. Uw wettelijk pensioen hangt af van:

  • Uw beroepscategorie: ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige
  • Uw loopbaan
  • De leeftijd waarop u met pensioen gaat
  • Het niveau van inkomen
  • Uw gezinssituatie

Pijler 2: Aanvullend bedrijfspensioen

Via uw beroepsactiviteit kunt u uw wettelijk pensioen op een fiscaal vriendelijke manier aanvullen tot maximum 80% van uw laatste brutoloon. De mogelijkheden hiervoor zijn verschillend naargelang u loontrekkende of zelfstandige bent.

IPT:

Een individuele pensioentoezegging is ideaal voor een zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangt. Uw vennootschap zorgt voor een aanvullend pensioen: een investering die interessanter is dan een loonsverhoging of dividend.

Groepsverzekering:

Een groepsverzekering is een extralegaal voordeel dat wordt aangeboden door de werkgever. De premies betaald door uw bedrijf of werkgever worden niet beschouwd als loon. Op de premies die u zelf betaalt krijgt u een belastingvermindering van 30%.

VAPZ:

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of kortweg VAPZ is fiscaal de meest interessante techniek voor u als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoot of partner. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, waardoor u uw belastbaar inkomen vermindert.

SVAPZ:

Het Sociaal VAP levert een grotere belastingbesparing op dan het gewone VAPZ doordat je een hogere wettelijke bepaalde premie kunt storten. Dankzij de solidariteitswaarborgen inherent aan de SVAPZ geniet je een betere bescherming.

RIZIV:

Indien u een (para)medisch beroep uitoefent, heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een tegemoetkoming van het RIZIV. De tussenkomst van het RIZIV kan aangewend worden voor de premiebetaling van een SVAPZ of een invaliditeitsverzekering.

Pijler 3: Individueel pensioen

Als particulier of zelfstandige kunt u dankzij het pensioensparen en/of langetermijnsparen jaarlijks een -begrensd- bedrag investeren voor uw individuele pensioenopbouw. Bovendien levert dit mooie fiscale voordelen op.

Pensioensparen:

U kunt fiscaal voordelig pensioensparen via een bancair pensioenspaarfonds of via een pensioenspaarverzekering (Tak 21 en Tak 23) bij een verzekeraar. Ze hebben een andere beleggingsstrategie en daardoor een andere verhouding tussen risico en rendement.

Langetermijnsparen:

Het langetermijnsparen via een individuele levensverzekering levert dezelfde belastingvermindering op als pensioensparen. Echter, de aftrek wordt berekend op basis van uw inkomen. Opgelet: de premieaftrek is vaak beperkt of onmogelijk wanneer u een woonkrediet hebt. Ook hier is er flexibiliteit om te opteren voor een vast rendement (Tak 21) of voor een variabel rendement (Tak 23).

Pijler 4: Niet-fiscaal sparen

Indien u uw inkomenstekort bij pensionering niet kunt overbruggen aan de hand van bovenstaande opties, of indien u extra reserves wenst aan te leggen, kunt u ook sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel.