Crelan helpt de landbouwers die getroffen zijn door de extreme droogte

14 07-20

Een jaar opschorting van de kapitaalaflossingen

Als coöperatieve bank met een ontstaansgeschiedenis in de land- en tuinbouwsector wil Crelan haar landbouwklanten helpen die door de extreme droogte getroffen zijn.
Crelan biedt deze klanten de mogelijkheid om gedurende één jaar de terugbetaling van het kapitaal van hun krediet op te schorten.

 

Uitzonderlijk klimatologisch voorjaar

De eerste zes maanden van 2017 zijn uitzonderlijk droog geweest. Hierdoor komen de inkomsten in de akkerbouw en de groentesector (granen, vlas en groenten) sterk onder druk te staan. De fruitsector is dan weer getroffen geweest door extreme nachtvorst tijdens de bloeiperiode met zware oogstverlies tot gevolg. De getroffen land- en tuinbouwers hebben met andere woorden kopzorgen over de liquiditeitspositie van hun bedrijf.

Uitstel van kapitaalaflossing

Crelan is als coöperatieve bank in 1937 ontstaan binnen de landbouwsector en heeft op dag van vandaag nog steeds een sterke affiniteit met deze sector, onder meer via een gespecialiseerd productenaanbod. Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Als coöperatieve bank met een hart voor de landen tuinbouwsector en een sterke maatschappelijke verbondenheid willen wij de getroffen land- en tuinbouwers binnen onze klantenkring effectief helpen door hen een jaar lang uitstel van kapitaalaflossing toe te staan voor hun investeringskredieten. Op die manier willen we de druk op de liquiditeitspositie van de getroffen bedrijven mee helpen verlichten in afwachting van een financiële tegemoetkoming die de ondernemer eventueel later via het Landbouwrampenfonds kan bekomen.” Crelan biedt deze hulp aan al de getroffen land- en tuinbouwers binnen haar klantenkring aan. De voorwaarde is dat de landbouwer een schadevaststelling heeft laten opmaken en een dossier heeft ingediend bij het Landbouwrampenfonds. Via dit fonds kan de landbouwer eventueel een financiële tussenkomst verkrijgen, maar de afhandeling van dergelijke dossiers kan tot twee jaar tijd in beslag nemen. De klant kan dus opteren om gedurende één jaar enkel de intresten te betalen op zijn krediet en de kapitaalaflossing intussen op te schorten. Het aanbod is beschikbaar voor elke landbouwklant uitgezonderd klanten die reeds individueel financieel begeleid worden door de bank.

 

Contacteer ons voor meer informatie!