Nalatenschap

Verhelst Financieel advies begeleidt u bij het organiseren van uw nalatenschap in samenspraak met uw notaris. Een goede regeling van uw erfenis geeft gemoedsrust en zekerheid aan uw nabestaanden. Want naast het menselijk verlies kunnen er ook financiƫle moeilijkheden ontstaan. Vandaag kunt u reeds volgende wettelijke mogelijkheden aanwenden zodat erfbelastingen verminderen en de overdracht van uw vermogen naar wens verloopt:

Schenking bij leven

U kunt reeds een deel van uw vermogen wegschenken tijdens uw leven. Enerzijds kunt u dit doen met tussenkomst van een notaris, zoals bij onroerende goederen en geregistreerde schenkingen. Anderzijds, kunt u bij roerende goederen zoals geld, juwelen en antiek een handgift of bankgift aanwenden.

Successieverzekering

In een overlijdensverzekering kunt u het bedrag van successierechten laten verzekeren. Zo ontvangen de erfgenamen de nodige liquide middelen om de verschuldigde erfbelasting te betalen.

Successievriendelijk beleggen

Via levens- en beleggingsverzekeringen kunt u uw nalatenschap optimaliseren. Zo kunt u de controle ten allen tijde behouden en kunt u de begunstigingsclausules aanpassen. Bovendien, valt een levensverzekering niet in de nalatenschap.

Testament

Door de opmaak van een testament kan u een bestemming geven aan een deel of het geheel van uw goederen in geval van overlijden. Tijdens uw leven kunt u blijven beschikken over deze goederen. Bovendien kan elk testament steeds eenzijdig herroepen worden.

Huwelijk- en samenlevingscontract

Aan de hand van een contract kunt u de omvang van uw nalatenschap vaststellen en binnen de wettelijke grenzen bepalen wat er gebeurt met de verworven goederen tijdens het huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden.

Overdracht van uw familiale onderneming

In het Vlaamse Gewenst geldt er een regeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling is om bedrijfsleiders actief aan te zetten om tijdens hun leven reeds na te denken over hun opvolging. Als stimulans bestaat er, onder belangrijke voorwaarden, een vrijstelling van registratierechten voor het schenken van deze familiale ondernemingen en vennootschappen. Mocht een bedrijfsleider voor hij kan schenken, overleden zijn, dan bestaat er een verlaagd tarief in erfbelasting.

Controlemechanismen

Diverse instrumenten, zoals een maatschap, vennootschap of stichting kunnen ervoor zorgen dat u de controle behoudt en u bij uitgevoerde methodes ondersteunt om de sleutel van het voertuig in handen te blijven houden.