Uw voertuigen

Zowel voor uw privé-verplaatsingen alsook voor professionele toepassingen doet u als landbouwer beroep op heel wat voertuigen zoals een personen- en aanhangwagen, een (lichte) vrachtwagen, tractor, landbouwquad, ander landbouwvoertuig, …

Voor al dit type voertuigen dient u uiteraard van rechtswege uw burgerlijke aansprakelijkheid te dekken (zelfs al gebruikt u bijvoorbeeld uw tractor enkel maar over een klein stuk openbare weg om tot bij uw akker te komen), maar de aanschaf- en onderhoudskost is natuurlijk ook van die aard dat het sterk aangewezen is een mini- of volledige omnium te onderschrijven.

Deze voertuigen/machines zijn namelijk van het grootste belang om de continuïteit van uw beroepsactiviteit te verzekeren!

Even goed verplaatst u zich met de motor, fiets of te paard (al dan niet met koets). Ook deze transportmiddelen vereisen een aangepaste bescherming en verzekering.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info. Wij kunnen mooie vlootvoordelen voor u bekomen via onze geprefereerde contacten!