Algemeen

Verhelst Financieel Advies geeft u een duidelijk en transparant beeld over uw huidige financiële situatie. De combinatie van expertise, know how en passie voor dit beroep vormen dé ideale vertrouwensbasis voor onze klanten.

We begeleiden u in de keuze van spaar- en beleggingsoplossingen binnen uw doelstellingen, beleggingshorizon en uw risicoprofiel (kennis & ervaring, financiële draagkracht en uw houding ten opzichte van risico) en houden rekening met uw noodzakelijke spaarreserve. Evenwicht is hierbij cruciaal en kan bewerkstelligd worden door onder meer een goede diversificatie of door het inbouwen van veiligheden. Zo kunt u uw beleggingsportefeuille spreiden in functie van soort, tijd, activa, sectoren, regio’s en strategieën. Er zijn tevens mogelijkheden om uw meerwaarden te beveiligen of uw waardeverminderingen te beperken.

Verhelst Financieel Advies biedt u verschillende soorten spaar- en beleggingsinstrumenten aan als bankagent en onafhankelijke verzekeringstussenpersoon:

 • Spaarrekeningen
 • Termijnrekeningen, kasbons, staatsbons
 • Achtergestelde certificaten
 • Effectenrekeningen
 • Coöperatieve aandelen
 • Euro-obligaties
 • Beleggingsfondsen (ICB)
 • Beleggingscontract
 • Gestructureerde beleggingen
 • Pensioenspaarfonds of -verzekering (zie Pensioen)
 • Spaarverzekering (Tak 21, Tak 23)
 • Beleggingsverzekeringen (Tak 21, Tak 23, Tak 26)

Bovendien wordt alles op professionele basis opgevolgd en nodigen wij u op regelmatige tijdstippen uit voor een grondige evaluatie en bespreking van uw beleggingsportefeuille.

Deze totaalaanpak inclusief regelmatige infoavonden biedt u een dienstverlening op uw maat aan.

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info of een afspraak.

 • “Bij permanent sparen is volatiliteit mijn bondgenoot.”

 • “Verhelst Financieel Advies begeleidt u bij uw vermogensdoelstellingen, in overeenstemming met uw beleggersprofiel.”